Aby zainstalować WordPress na swoim serwerze, postępuj według tych kroków:

  • Pobierz najnowszą wersję WordPress ze strony https://pl.wordpress.org/
  • Rozpakuj pliki WordPress na swoim komputerze
  • Skopiuj pliki na swój serwer za pomocą narzędzia FTP (np. FileZilla)
  • Utwórz bazę danych dla WordPress za pomocą narzędzia do zarządzania bazami danych (np. phpMyAdmin)
  • Przejdź do adresu URL swojego serwera, aby uruchomić proces instalacji (np. http://example.com/wp-admin/install.php)
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, wpisując nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło oraz inne wymagane informacje
  • Kliknij przycisk "Zainstaluj WordPress" i czekaj na zakończenie instalacji

Po zakończeniu instalacji będziesz mógł używać WordPress do tworzenia swojej strony internetowej.